Faktoring – Płynność finansowa w Twojej firmie

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala przedsiębiorcom na szybkie uzyskanie płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich krótkoterminowych wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów czy wykonanych usług. W praktyce oznacza to, że firma (Faktorant) przekazuje swoje należności faktoringowej instytucji (Factor), która z kolei zapewnia przedsiębiorcy natychmiastową wypłatę środków, zazwyczaj w wysokości 80-90% wartości faktur przed terminem ich płatności przez dłużnika.

Korzyści płynące z faktoringu obejmują:

  • Natychmiastowy dostęp do gotówki, co zwiększa płynność finansową firmy,
  • Możliwość lepszego zarządzania przepływami pieniężnymi,
  • Redukcję ryzyka niewypłacalności kontrahentów dzięki opcji faktoringu z regresem lub bez regresu,
  • Ograniczenie obciążeń administracyjnych związanych z windykacją należności,
  • Elastyczność finansowania, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.
 

Faktoring jest szczególnie wartościowym narzędziem dla firm, które doświadczają długich okresów oczekiwania na płatności od swoich kontrahentów, co często prowadzi do problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Usługa ta umożliwia przedsiębiorcom szybką reakcję na bieżące potrzeby finansowe, inwestycje w rozwój działalności oraz efektywne zarządzanie cyklem operacyjnym firmy, bez konieczności czekania na uregulowanie należności przez dłużników.

Jeśli uważasz, że potrzebujesz takiego wsparcia skontaktuj się ze mną, a razem zdobędziemy dla Ciebie odpowiedni faktoring.

Faktoring to wyjątkowe narzędzie finansowe, które umożliwia przedsiębiorcom szybką i efektywną realizację swoich należności. Dzięki faktoringowi, firmy mogą skrócić cykl płatności i uzyskać natychmiastowe środki pieniężne poprzez sprzedaż swoich faktur z otwartymi należnościami. Jest to doskonały sposób na poprawę płynności finansowej, uniknięcie problemów związanych z opóźnionymi płatnościami oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Dodatkowo, faktoring pozwala przedsiębiorcom zredukować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów, ponieważ to faktor przejmuje odpowiedzialność za odzyskanie środków.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z Bydgoszczy i okolic poszukującym eksperta finansowego, jestem tutaj, aby Ci pomóc.
Zapraszam do kontaktu.

PRAGNIESZ W TYM ROKU ZDOBYĆ KREDYT NA SWOJE MARZENIA?